PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELONYCH

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

 • koszenie trawy
 • opryskiwanie chwastów
 • opryskiwanie samosiejek
 • wycinanie starych drzew
 • zasadzanie nowych drzew
 • pielęgnacja krzewów i kwiatów
 • aranżacje ogrodów
 • usuwanie nieczystości, śmieci
 • odśnieżanie dróg, dachów itp.
 • czyszczenie terenów zewnętrznych: parkingi, krawężniki
 • zamiatanie ręczne i mechaniczne